kresala-gabinetea-ikonoa Dislaliak

kresala-gabinetea-ikonoa Lengoaia atzerapenak haurtzaroan

kresala-gabinetea-ikonoa Lengoaia atzerapen espezifikoa

kresala-gabinetea-ikonoa Disfemiak

MUGAK GAINDITU DITZAKEGU

Dislaliak: soinu bat ezin denean ahoskatu ahoko organoren baten kokatzea edo modua egoki ez delako barneratu

Lengoaia atzerapenak:  adinari dagokiona baina  atzerago dagoenean lengoaiaren eboluzioa deitzen da. Lengoaia atzerapena sinplea zein konplexua izan daitezke sintomatologiaren arabera.

TEL, Lengoaiaren Nahaste Espezifikoaren aurrean konplexutasuna areagotzeaz gain, etorkizunerako eboluzioa modu erresistentean agertzen da.

Disfemia: hizketa jarioan silaben errepikapen edo etenak